Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

September 2021

September 2021

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac september 2021

Komenského - 22 ks
Malá jarková - 9 ks
Zimná - 15 ks