Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Máj 2021

Čistenie dažďových vpustov za mesiac máj 2021

29. augusta - 10 ks
Hríbová ul. - 17 ks
Eötvösova ul. - 27 ks
Veľký rad - 4 ks
Mieru - 21 ks
E.B. Lukáča - 15 ks
Komenského ul. - 12 ks
Gombaiho ul. - 10 ks
Budovateľská - 34 ks
Lehárova ul. - 7 ks
Špitálska ul. - 4 ks
biskupa Királya - 25 ks