Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Výherci výtvarno - umeleckej súťaže “Vážme si vodu”

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,a.s. Oznamuje výhercov výtvarno - umeleckej súťaže “Vážme si vodu”:

V kategórii 1 - Žiaci MŠ
1. miesto - Tobias Fay Cajigal
2. miesto - Daniel Barkóci
3. miesto - Dorina Juhász


V kategórii 2 - Žiaci 1-4

1. miesto - Csenger Anna
2. miesto - Ivana Pisárová
3. miesto - Maťko Mézes


V kategórii 3 - Žiaci ZŠ Vyšší stupeň
1. miesto - Ema Szászová
2. miesto - Barbara Kékesová
3. miesto - Vontszemü László


Neobmedzená veková kategória
1. miesto - Bálint Vasi
2. miesto - Emöke Szilva
3. miesto - Chiara Marcela Ostružlíková


Výhry Vám budú doručené osobne, zástupcami spoločnosti KOMVaK a.s.,
Ďakujeme Vám za účasť s malou pozornosťou spoločnosti pre včetkých zúčastnených.