Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Október 2020

Október 2020

 Čistenie dažďových vpustov za mesiac október 2020

Selyeho  35ks
gen. Klapku  57ks
Gy. Berecza  12ks
Hríbová  17ks
29. Augusta  10ks
M. Urbana 10ks
Víťazstva  7ks
Baštová  14ks
Zlievárenská  17ks
P. Péczeiho  10ks
J. Szinnyeiho  12ks
K. Kacza  31ks
Topolová  6ks
Skalná  5ks
Rovná  2ks
Krivá  2ks
Konvalinková  2ks
Kvetná  1ks
Požiarnícka  1ks
Tesárska  1ks
Stredná  5ks
Nová  11ks
Tichá  4ks
Lipová  8ks
Apálská  4ks
Bernoláková  4ks
Bočná  10ks