Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

August 2020

August 2020

Čistenie dažďových vpustov za mesiac august 2020

Petőfiho  14ks
Pávia  11ks
Mieru  21ks
Odborárov  36ks
Dunajské nábr.  2ks
Prowazeková  6ks
Bottová  6ks
Tolstého  2ks
Ľaliová  4ks
Pokojná  2ks
Tajovského  4ks
Baranyaiho  2ks
M. Staudta  3ks
I. Kultsára  3ks