Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Odstávka vody v Komárne

KOMVaK, a.s. prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu, z dôvodu havárie na verejnej časti vodovodu.

ul. Rákocziho č.1-7, 9-15, 17-23, 25-29
nám. Kossútha č.15-16-17-18
nám. Rozália
ul. Vozová
ul. Komenského
 č.0-2A, 2-18,20-22
ul. Jazerná
ul. Majstrovská

Dňa 11.12.2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená na parkovisku nám.Kossutha a ul. Damjanichova.
Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

Oprava daného úseku verejného vodovodu je nevyhnutná pre zabezpečenie dodávky pitnej vody.
V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať poruchový dispečing KOMVaK a.s., na telefónnom čísle: 0850 77 999.