Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Odstávka vody - prepoj ul. Á. Jedlíka v Komárne

OZNÁMENIE

KOMVaK, a.s. prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu, z dôvodu havárie na verejnej časti vodovodu na ul. Á. Jedlíka v Komárne.

Dňa 28.11.2019  od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Cisterna s pitnou vodou bude umiestnená na parkovisku Strednej odbornej technickej školy.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

Oprava daného úseku verejného vodovodu je nevyhnutná pre zabezpečenie dodávky pitnej vody.

V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať  poruchový dispečing KOMVaK a.s., na telefónnom čísle 0850 777 999.