Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Prívod a rozvod vody Nová osada, mestská časť Komárno

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Vám týmto oznamujú, že od 2.9.2019 zahajuje práce na II.etape stavby "Prívod a rozvod vody Nová osada, mestská časť Komárno". V rámci stavby bude v uliciach realizované uloženie hlavného vodovodného potrubia. Počas výstavby bude v jednotlivých úsekoch obmedzená premávka, preto Vás žiadame o rešpektovanie dopravného značenia.