Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Odstránenie poruchy pri Hotel Europa

KOMVaK a.s. oznamuje, že dňa 03. 07. 2019 bola odstranená havária na verejnej časti vodovodu na ul. bisk. Királya pri hoteli Európa v Komárne. Počas opravy tejto poruchy bol zistený väčší rozsah poškodenia, ktorého odstránenie bude pokračovať dňa 5.7.2019, pričom bude obmedzená premávka v tomto úseku.

Za porozumenie ďakujeme!