Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Rozšírenie verejnej kanalizácie v m.č. Hadovce

KOMVaK a.s. oznamuje, že zahájil realizáciu stavby Rozšírenie verejnej kanalizácie v m.č. Hadovce.

Stavba zahŕňa rozšírenie kanalizačnej tlakovej siete v dvoch vetvách v celkovej dĺžke 202 m, ktorá umožní odvedenie splaškových vôd z obytných domov.