Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Deratizácia

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.s. oznamuje, že v termíne od 24.04. do 10.05.2019 bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta Komárno.

UPOZORŇUJEME majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí kanalizačných šácht.