Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Havária na Hadovskej ceste

KOMVak a.s. oznamuje, že dňa 25. 1 .2019 došlo k havárii na Hadovskej ceste. Z uvedeného dôvodu, bude na čas nevyhnutný na opravu obmedzená dodávka pitnej vody v mestskej časti Hadovce.

Za porozumenie ďakujeme!