Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Zakalená voda

KOMVaK a.s. oznamuje, že na ul. gen. Klapku sa odstraňovala porucha na verejnej časti vodovodu. V danej lokalite môže byť senzoricky zhoršená kvalita studenej vody.
Za porozumenie a pochopenie ďakujeme!