Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Obmedzenie dodávky pitnej vody v obciach Číčov a Trávnik

Obmedzenie dodávky pitnej vody v obciach Číčov a Trávnik.


K vzniknutej situácií prijal KOMVaK a.s. neodkladné opatrenia ktoré nájdete v prílohách