Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Novinky na stránke KOMVaK.sk

Vážení odberatelia, zákazníci KOMVaK-u,
v záujme zjednodušenia komunikácie so zákazníkmi zavádzame niektoré inovácie, ktorými chceme pomôcť našim súčasným ako aj budúcim zákazníkom pri vybavovaní záležitostí spojených s dodávkou pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Uvádzame niekoľko noviniek našej webovej stránky :

Od 15.7.2018 sme aktivovali non-stop poruchovú linku na telefónnom čísle 0850 777 999.

Cez webovú aplikáciu „Hlásenie stavu vodomeru“ je možné nahlásiť stav vodomeru, ak z nejakých dôvodov nebolo možné odčítať Váš vodomer.

V zozname „Termíny odpočtov“ nájdete podľa adresy Vašej nehnuteľnosti termín odpočtu vodomeru.

V záložke „Zriadenie prípojky“ nájdete sprievodcu, čo potrebujete a ako postupovať pri zriadení prípojky.

Sprístupnili sme všetky tlačivá, používané v komunikácii z našou spoločnosťou, ktoré je možné priamo vytlačiť z webovej stránky.

A ešte omnoho viac .....

Budeme radi, ak nám zašlete Vaše podnety, na základe ktorých Vám vieme vyjsť v ústrety.