Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Organizačná štruktúra

Predseda predstavenstva: Mgr. Patrik Ruman

Členovia predstavenstva: Ing. Helena Molnárová, Ing. Bohumír Kóňa

Dozorná rada: JUDr. Štefan Bende - predseda, Ing. Zoltán Bujna - člen, 
Ing. Zuzana Mihalíková - členka

Generálny riaditeľ spoločnosti: Mgr. Patrik Ruman