Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Organizačná štruktúra

Predseda predstavenstva: Mgr. Patrik Ruman

Členovia predstavenstva: Ing. Peter Korpás, Ing. Bohumír Kóňa

Dozorná rada: Ing. Béla Szabó - predseda, Ing. Konštantín Glič - člen, Peter Csudai - člen

Generálny riaditeľ spoločnosti: Mgr. Patrik Ruman