Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Cena vody

Cena vody

 

Cenník platný pre rok 2019

- za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,9162 €/m3 bez DPH
1,0994 €/m3 s DPH


- za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,8643 €/m3 bez DPH
1,0372 €/m3 s DPH