Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Cena vody

Cena vody

 

Cenník platný od 2.12.2020

- za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
0,9900 €/m3 bez DPH
1,1800 €/m3 s DPH


- za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,9813 €/m3 bez DPH
1,1776 €/m3 s DPH