Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
21.5.2019
Hadovce 139, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
16.5.2019
E.B.Lukáča 38, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
15.5.2019
Zlievárenská 11, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
13.5.2019
Eötvösa 40, Komárno
oprava kanalizačného poklopu
Opravený
 
7.5.2019
Berecza 1, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
7.5.2019
Odborárov, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
30.4.2019
Konvalinková 6, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
24.4.2019
Areál Kúpaliska, Patince
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
24.4.2019
Športová 1, Komárno
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
17.4.2019
Bratislavská cesta 150, Tôň
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
11.4.2019
Hradná ul., Komárno
oprava hydrantu
Opravený
 
11.4.2019
Lúčová 37, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
9.4.2019
Čalovecká, Zlatná n/O
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
29.3.2019
Železničná 147, Zemianska Olča
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
26.3.2019
Hadovská č.5, Hadovce - mestská časť Komárna
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.3.2019
Čalovec 215, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.3.2019
Violín 12, Violín
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
14.3.2019
K. Kacza 54, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
14.3.2019
Sústružnícká 1368/1, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
13.3.2019
Sústružnícká 1368/1, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8