Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2018

Predmet obstarávania:
Vyhlásenie opakovanej obchodnej súťaže na predaj majetku

Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Kamerový monitorovací systém
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Výzva - sacia nadstavba s vysokotlakým zariadením na príves
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup náradia 
Podrobnosti
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 05.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup pracovného oblečenia, pracovnej obuvi
Podrobnosti
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 04.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Dodávka a servis pneumatik
Podrobnosti
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 03.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup čistiacich prostriedkov
Podrobnosti
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 02.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup kancelárskych potrieb
Podrobnosti
Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 01.2018.
Podrobnosti