Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie 2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk - audit
Podrobnosti


-----------------------------------------------------------------------------
Verejné obstarávanie 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk KB analýza
Podrobnisti

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Podrobnosti


------------------------------------------------------------------------------

Verejné obstarávanie 2019


Predmet obstarávania:
Oznámenie o zámere predaja majetku spoločnosti KOMVaK 
Podrobnosti


Predmet obstarávania:
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku - Chata Patince
Podrobnosti

------------------------------------------------------------------------------

Verejné obstarávanie 2018

Predmet obstarávania:
Vyhlásenie opakovanej obchodnej súťaže na predaj majetku

Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Kamerový monitorovací systém
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Výzva - sacia nadstavba s vysokotlakým zariadením na príves
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup náradia 
Podrobnosti

Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 05.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup pracovného oblečenia, pracovnej obuvi
Podrobnosti

Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 04.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Dodávka a servis pneumatik
Podrobnosti

Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 03.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup čistiacich prostriedkov
Podrobnosti

Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 02.2018.
Podrobnosti

Predmet obstarávania:
Nákup kancelárskych potrieb
Podrobnosti

Návrh na plnenie súťažných kritérií VO 01.2018.
Podrobnosti