Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Rozdiel v spotrebe

Vodomery osadené v jednotlivých bytoch, bytových domov sú vedené ako vodomery podružné. Tieto meradlá slúžia len na rozdelenie spotreby vody medzi jednotlivé bytové jednotky a nedokážu zaregistrovať mierne úniky vody, kvapkanie vodovodných kohútikov, alebo veľmi minimálne odbery. To je preto, že prietok vody v týchto prípadoch nedosahuje minimálnych hodnôt stanovených výrobcom pre správnosť merania, kde odchýlka môže byť aj desiatky percent. Aby sa spotrebiteľovi zabezpečila čo možno najvyššia možná presnosť v rámci ekonomicky obhájiteľných nákladov, sú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vyhláškou 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole presne stanovené tolerančné medze. Tieto medze ciachovných chýb sú:

Vodomery na studenú a teplú vodu
± 2% v hornom rozsahu
± 5% v dolnom rozsahu


Pretože faktúračný vodomer zaznamenáva celkovú spotrebu v celom bytovom dome takže aj tie napr. minimálne kvapkanie, ktoré nezachytili bytové meradlá, je jeho meranie oveľa presnejšie. Naviac rozdiel narastá tým, že má najmenej o jednu triedu vyššiu citlivosť.

K ďalším rozdielom dochádza nesprávnym osadením bytových vodomerov. Buď sú vodomery inštalované v nevhodnej polohe alebo nie sú dodržané predpísané ukľudňujúce dľžky rovného potrubia pred a za vodomerom. Tým dochádza k nepresnosti v meraní spotreby pitnej vody.

Celkovo možno povedať, že rozdiel medzi faktúračným vodomerom a súčtom spotrieb všetkých podružných meradiel bude o to menší, čím vyššia bude miera citlivosti podružných vodomerov a čím viac budú dodržané podmienky inštalácie uvedené výrobcom vodomeru.