Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Chlór v pitnej vode

Prečo sa pitná voda chlóruje?

- zo zákona sme povinní dodávať vodu mikrobiologicky nezávadnú, hygienicky zabezpečenú
- toto zabezpečenie vykonávame chlórovaním na hodnoty predpísané legislatívou 0,05 - 0,3 mg/liter
- chlór - zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach

Prečo sa chlór pridáva do upravenej vody?

Chlór sa pridáva dodatočne preto, lebo v priebehu distribúcie voda reaguje so stenami potrubia a ďalšími zložkami obsiahnutými vo vodovode vrátane nežiaducich mikroorganizmov.
Voda odpúšťa úpravňu vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len prvky potrebné pre Vaše zdravie, najmä soľ a minerály.
Aby bola táto kvalita zachovaná až po Vašu vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečiu náhodnej sekundárnej kontaminácie, je potrebné pridať do upravenej vody chlór. Ten sa pridáva vo veľmi malých dávkach na výstupe z úpravne vody a potom v rôznych častiach distribučnej siete.

Aký je obsah chlóru vo vode z vodovodnej batérie?

Pre zachovanie bateriologickej nezávadnosti vody sa pridáva priemerne 0,1 - 0,2 mg/liter. Tak je zaistené, aby voda, ktorá sa dostane až k Vám, bola skutočne zdravotne nezávadná.

Ako zmierniť vplyv chlóru?

V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru.
Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:
- pred konzumáciou nechajte vodu pár minút "odstáť"
- pred komzumáciou pridajte do vody pár kociek ľadu alebo pár kvapiek citrónu
- vodu prípadne môžete pred konzumáciou krátko prevariť.

Vzhľadom k tomu, že chlór je prchavá látka, vyššie uvedené rady stačia k odstráneniu jeho arómy.