Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Ako udržiavať kvalitu vody

Aká je kvalita vody?

Kvalita pitnej vody dodávaná našou spoločnosťou zodpovedá všeobecne platným právnym predpisom, parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené zákonom o verejnom zdravotníctve SR č. 126/2006 Z.z., a nariadením vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol.


 
Základné parametre kvality vody a ich hygienické limity
Ukazovateľ Jednotka Limit NR SR
č. 354/2006
 Escherichia coli  KTJ/100 ml  0
 Vápnik a horčík mmol/l  1,1 - 5,0 
 Železo mg/l   0,2
 Dusičnany mg/l   50
 CHSKMn mg/l  3
 pH    6,5 - 9,5
 Zákal  ZFn  5

Čo môže zhoršiť kvalitu vody?

Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti.
Tu sú niektoré príklady, čo môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma:
- nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo, kde sa môže držať stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií
- neudržiavané vodovodné batérie s perlátormi a filtre sú tiež miestom pre tvorbu baktérií
spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach - voda už použitá môže byť
- náhodne nasatá a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete.

Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

Na záhrade - nenechávajte polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v kropiacej kanvici.
Doma - nenechávajte sprchovú hlavicu vo vani plnej vody

Pravidlá potravinovej hygieny.

Pre konzumáciu vody: pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá. Na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu, ktorá je dodávaná systémom diaľkového rozvodu.

Pre skladovanie vody: vodu uskladňujte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín chráňte vodu pred prachom a zápachom vodu odporúčame uskladňovať mimo prístupu vzduchu a svetla.
Preto používajte uzatvárateľné fľaše alebo prekrývajte nádobu fóliou, nevystavujte vodu slnku.

Ako najlepšie udržovať Vaše vnútorné rozvody vody?

Pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev. Minimálne jedenkrát za štvrťrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčasť Vašej vodovodnej batérie, ako sú filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, ...
Pamätajte na čistenie nádrží ohrievačov vody. To isté platí pre všetky zariadenia slúžiace k prechodnému zhromažďovaniu vody.

Načo by ste mali pamätať pri inštalácii nových vnútorných rozvodov?

Pokiaľ staviate alebo prestavujete Vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráťte na profesionálnu firmu. Pokiaľ však inštaláciu zvládnete sami: zabráňte všetkému, čo môže spôsobiť nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia), zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, ...).