Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Predmet činnosti
1. výroba a dodávka pitnej vody

2. výroba a dodávka úžitkovej vody

3. odvádzanie odpadových a dažďových vôd

4. prevádzka, údržba a oprava verejnej kanalizácie

5. prevádzka, údržba a oprava verejného vodovodu

6. výstavba inžinierskych sietí

7. prenájom vozidiel, mechanizmov a strojných zariadení

8. stavebné práce-vodohospodárske a pozemné stavby

9. inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve

10. veľkoobchod a maloobchod s komoditami v rozsahu voľnej živnosti

11. vedenie účtovníctva

12. automatizované spracovanie dát

13. čistenie odpadových a dažďových vôd-prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd

14. odvoz a likvidácia odpadových vôd