Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

O nás

Voda dodávaná z NSV Komárno:
Komárno a jeho MČ , Iža, Patince, Radvaň nad Dunajom, Moča, Virt, Marcelová, Chotín, Zlatná n/O, Čalovec, Zemianska Olča, Okoličná n/O, Tôň

Kapacita vodného zdroja: 393 l/s
Kapacita čerpacej stanice: 1 825 l/s
Kapacita vodojemov: 12 000 m3

Kanalizácia Komárno
Počet čistiarní odpadových vôd: 1
Počet prečerpávacích staníc: 17
Kapacita ČOV: 10 885 m3/deň
Spoločnosť prevádzkuje obecné MB - ČOV v Iži, Marcelovej a v Patinciach
...........................................................................................................................................................................................
Vodovod Mudroňovo
Voda - vlastný zdroj
Kapacita vodného zdroja: 2,5 l/s
Kapacita vodojemov: 2 x 50 m3
...........................................................................................................................................................................................
Vodovod Modrany
Voda - vlastný zdroj
Kapacita vodného zdroja: 5,0 l/s
Kapacita čerpacej stanice: 17,5 l/s
Kapacita vodojemov: 250 m3
...........................................................................................................................................................................................
Vodovod Čalovec - Violín
Voda - vlastný zdroj
Kapacita vodného zdroja: 5 l/s
Kapacita čerpacej stanice: 5 l/s
...........................................................................................................................................................................................
Vodovod Číčov, Trávnik
Voda - vlastný zdroj - studne
Kapacita vodného zdroja: 30 l/s
Kapacita čerpacej stanice: 10 l/s
Kapacita vodojemov: 100+200 m3
O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 1999. Jej 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno.

Zmluvy

Zmluvy