Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
4.5.2018
Gazdovská 21, Komárno
oprava kanalizácie
Opravený
 
4.5.2018
Slnečná 25, Komárno
zrušenie vodovodnej prípojky neplatič
Opravený
 
3.5.2018
Hrnčiarska, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
26.4.2018
ul. Hrnčiarska, Komárno
výmena hlavných uzáverov
Opravený
 
25.4.2018
ul. Gen. Klapku potraviny Luka, Komárno
havária verejnej prípojky
Opravený
 
24.4.2018
Meštianska 21, Komárno
oprava kanalizačnej šachty
Opravený
 
23.4.2018
Odborárov 58 a Gazdovská 21, Komárno
oprava kanalizačnej šachty
Opravený
 
20.4.2018
ČS Čajka, Komárno
prepoj kanalizácie
Opravený
 
17.4.2018
Violín havária verejného vodovodu LT, Violín
porucha vodovodu
Opravený
 
17.4.2018
Dvorská a Eötvösa č:46, Komárno
oprava kanalizačnej šachty
Opravený
 
16.4.2018
Vodná 12, 23-27, 28-34, Komárno
výmena hlavných uzáverov
Opravený
 
13.4.2018
Nová 26, Ďulov Dvor
havária verejnej prípojky
Opravený
 
11.4.2018
Brezový rad 392, Zlatná na Ostrove
havária verejnej prípojky
Opravený
 
11.4.2018
Dvorská, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
10.4.2018
Zváračská, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
6.4.2018
Modrany
porucha vodovodu
Opravený
 
26.3.2018
ČS Iža, Iža
porucha vodovodu
Opravený
 
23.3.2018
pri panel.dome Malá jarková 388/48, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
23.3.2018
pri r.d. 144, parcela C, č. 23285/36, Virt
porucha vodovodu
Opravený
 
19.3.2018
areál kúpaliska, parcela C, č.4247/209, Patince
porucha vodovodu
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19