Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
11.9.2018
Hlavná 62, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
11.9.2018
Hlavná 63, Iža
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
11.9.2018
Orechový rad 13 - Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
10.9.2018
J. Berecza 30, Komárno
oprava vodovodnej prípojky
Opravený
 
30.8.2018
Slepá ulica, Tôň
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
29.8.2018
Platanová alej, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
28.8.2018
Hlavná-Domažnícká roh, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
27.8.2018
Novozámocká cesta
porucha vodovodu
Opravený
 
14.8.2018
Malá Jarková, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
7.8.2018
E.B. Lukáča 9, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
25.7.2018
Panelový rad, Trávník
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
24.7.2018
Vodná 11, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
24.7.2018
Vtáčej záhrady, Nová Stráž
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
19.7.2018
Krátka 12, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
15.7.2018
Baštová č.p. 8941, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
13.7.2018
Kossúthovo nám. 6, Komárno
oprava poškodenej kan. šachty
Opravený
 
13.7.2018
Orechový rad 8-10, Komárno
oprava poškodenej kan. šachty
Opravený
 
13.7.2018
Zimná 16, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
10.7.2018
Polná, Čičov
porucha vodovodu
Opravený
 
3.7.2018
Odborárov, Komárno
porucha vodovodu
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19