Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
25.9.2018
Rozmarínová 2 pred CVČ, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
24.9.2018
Holubárov 13, Komárno
oprava dažďovej puste
Opravený
 
24.9.2018
Školská, Nová Stráž
oprava verejnej časti kan. poklopu
Opravený
 
20.9.2018
Palatínová 38, Komárno
oprava hlavn. zemný ventil
Opravený
 
18.9.2018
Dunajský rad 99, Patince
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
18.9.2018
Mládeže 11, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
12.9.2018
Baštová 8, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
11.9.2018
Hlavná 62, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
11.9.2018
Hlavná 63, Iža
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
11.9.2018
Orechový rad 13 - Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
10.9.2018
J. Berecza 30, Komárno
oprava vodovodnej prípojky
Opravený
 
30.8.2018
Slepá ulica, Tôň
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
29.8.2018
Platanová alej, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
28.8.2018
Hlavná-Domažnícká roh, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
27.8.2018
Novozámocká cesta
porucha vodovodu
Opravený
 
14.8.2018
Malá Jarková, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
7.8.2018
E.B. Lukáča 9, Komárno
porucha vodovodu
Opravený
 
25.7.2018
Panelový rad, Trávník
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
24.7.2018
Vodná 11, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
24.7.2018
Vtáčej záhrady, Nová Stráž
havária verejnej časti vodovodu
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17