Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
29.3.2019
Železničná 147, Zemianska Olča
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
26.3.2019
Hadovská č.5, Hadovce - mestská časť Komárna
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.3.2019
Čalovec 215, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.3.2019
Violín 12, Violín
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
14.3.2019
K. Kacza 54, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
14.3.2019
Sústružnícká 1368/1, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
13.3.2019
Sústružnícká 1368/1, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
12.3.2019
ul. Nitrianská, Okoličná na Ostrove
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
7.3.2019
J. Baranyaiho 2, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
6.3.2019
Pevnostný rad 18, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
5.3.2019
Dvorská 1, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
1.3.2019
Patince, Dunajský rad 251
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
27.2.2019
Vážsky most 38, areál Hormi, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
26.2.2019
Dlhá 221, Trávník
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.2.2019
Ďatelinová 585, Iža
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
25.2.2019
Zimná 16, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
21.2.2019
ul. Zámoryho, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
Dôjde k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na ul. Zámoryho v časti za kruhovým objazdom smerom na ul. Vnútorná okružná
 
19.2.2019
Hviezdná 8, Komárno
havária vodovodnej prípojky
Opravený
 
17.2.2019
Hadovce 43, mestská časť Komárna
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
15.2.2019
Horná ul., Číčov
havária verejnej časti vodovodu
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19