Slovensky Magyarul
Hlásenie porúch: 0850 777 999 (NONSTOP)

Poruchy


 
Dátum
Miesto poruchy
Porucha
Stav
 
25.11.2019
Lehárova, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
21.11.2019
Roľníckej školy č.p. 4315, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
13.11.2019
biskupa Királya 2, Komárno
výmena dažďovej vpuste
Opravený
 
13.11.2019
Veľká Jarková 4, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
11.11.2019
Ul. hlavná, Kava, mestská časť Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
8.11.2019
Kostolná 8, Nová Stráž
obnova prípojky
Opravený
 
5.11.2019
Komáromi Kacza 9-11, Komárno
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
31.10.2019
Nezábudková 17, Komárno
oprava hlavného uzáveru
Opravený
 
29.10.2019
Bratislavská cesta 3867/1, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
oproti NAY - kruhový objazd
 
29.10.2019
Kúria 286, Čalovec
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
28.10.2019
Bratislavská cesta 3867/1, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
oproti NAY
 
28.10.2019
G. Czuczora 12, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
28.10.2019
Nová 2798/4, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
24.10.2019
K. Kacza 9-11, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený
 
23.10.2019
R. Seressa, Komárno
oprava dažďovej vpuste
Opravený
 
15.10.2019
Hlavná, Okoličná n/O
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
15.10.2019
Horná 1, Číčov
havária verejnej časti vodovodu
Opravený
 
15.10.2019
Okružná cesta 30, Komárno
výmena podzemného hydrantu
Opravený
 
14.10.2019
Zimná 31, Komárno
oprava verejnej časti kanalizácie
Opravený
 
11.10.2019
Roľníckej Školy 873/49, Komárno
výmena hlavného uzáveru
Opravený

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19