Slovensky Magyarul
Hibabejelentés: 0850 777 999 (NONSTOP)

Hogyan őrizzük meg a víz minőségét

Milyen a víz minősége? 


Kvalita pitnej vody dodávaná našou spoločnosou zodpovedá všeobecne platným právnym predpisom, parametre kvality vody z vodovodu na žudskú spotrebu sú určené zákonom o verejnom zdravotníctve SR č. 126/2006 Z.z., a nariadením vlády SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorý stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnos ich kontrol.


 

 
Základné parametre kvality vody a ich hygienické limity
Ukazovatež Jednotka Limit NR SR
č. 354/2006
 Escherichia coli  KTJ/100 ml  0
 Vápnik a horčík mmol/l  1,1 - 5,0 
 Železo mg/l   0,2
 Dusičnany mg/l   50
 CHSKMn mg/l  3
 pH    6,5 - 9,5
 Zákal  ZFn  5

Čo môže zhorši kvalitu vody?

Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe, za ktoré zodpovedá vlastník nehnutežnosti.
Tu sú niektoré príklady, čo môže spôsobova znečistenie vody u Vás doma:
- nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo, kde sa môže drža stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií
- neudržiavané vodovodné batérie s perlátormi a filtre sú tiež miestom pre tvorbu baktérií
spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach - voda už použitá môže by
- náhodne nasatá a môže tak spôsobi znečistenie verejnej vodovodnej siete.

Ako zabráni spätnému nasatiu vody?

Na záhrade - nenechávajte polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v kropiacej kanvici.
Doma - nenechávajte sprchovú hlavicu vo vani plnej vody

Pravidlá potravinovej hygieny.

Pre konzumáciu vody: pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiec. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete ma istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá. Na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu, ktorá je dodávaná systémom diažkového rozvodu.

Pre skladovanie vody: vodu uskladňujte v chladničke a pravidelne vymieňajte žad do nápojov používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín chráňte vodu pred prachom a zápachom vodu odporúčame uskladňova mimo prístupu vzduchu a svetla.
Preto používajte uzatváratežné fžaše alebo prekrývajte nádobu fóliou, nevystavujte vodu slnku.

Ako najlepšie udržova Vaše vnútorné rozvody vody?

Pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev. Minimálne jedenkrát za štvrrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčas Vašej vodovodnej batérie, ako sú filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, ...
Pamätajte na čistenie nádrží ohrievačov vody. To isté platí pre všetky zariadenia slúžiace k prechodnému zhromažďovaniu vody.

Načo by ste mali pamäta pri inštalácii nových vnútorných rozvodov?

Pokiaž staviate alebo prestavujete Vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráte na profesionálnu firmu. Pokiaž však inštaláciu zvládnete sami: zabráňte všetkému, čo môže spôsobi nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia), zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, ...).